Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 160 hod. Z toho 80 hod. (10 dní) prezenční formou. Zbytek tvoří odborná praxe a domácí úkoly.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům o práci v sociální oblasti a stávajícím zaměstnancům neziskových organizací, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to zejména se zaměřením na sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Cíl

Cílem kurzu je nejen předání teoretických znalostí, ale také jejich aplikace účastníky přímo do praxe s možností konzultovat své nově nabyté zkušenosti. Výuka probíhá formou kombinace intenzivních teoreticko-praktických seminářů, domácích úkolů a odborné praxe na pracovišti. Účastníci kurzu se tak s látkou nejen seznámí, ale budou nuceni ji pochopit a hledat možnosti rozvoje osobního potenciálu v oblastech, na které se kurz zaměřuje.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • získají osvědčení o kvalifikaci pro výkon zaměstnání pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • stoupne zájem o jimi poskytované služby
  • získají jistotu při poskytování pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Anotace

Dílčími tématy kurzu jsou: efektivní komunikace s uživateli sociálních služeb, moderní metody sociální práce, základy psychologie, poskytnutí první pomoci, etický přístup, péče o psychickou kondici, rozšíření znalostí o zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a praktický dopad zavádění standardů kvality sociálních služeb na výkon zaměstnání pracovníka v sociálních službách a další. Úžeji se pak kurz zaměřuje na specifika poskytování sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro cílovou skupinu, se kterou budou účastníci kurzu pracovat.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z řízení a odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o ředitele neziskových organizací, metodické a sociální pracovníky a pracovníky státní správy, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

16 080,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)14 990,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2008/111-PK
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz