Zvládání krizových situací

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 24 hod. (3 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům obecně a zejména pak těm, kteří jsou vystaveni psychickému tlaku, stresu a intenzivnímu pracovnímu tempu. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na to, aby včas rozpoznali krizovou situaci, naučili se ji řešit a v případě, kdy si krizové situace zaviňují sami, předcházet jejich vzniku. Kurz je koncipován jako sled krátkých teoretických bloků a nácviků řešení krizových situací.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • vyhnou se zbytečným krizovým situacím,
  • svou práci budou zvládat s větším klidem a odstupem,
  • účastníci kurzu splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Obsahem kurzu je definice krizových situací pro jednotlivé účastníky kurzu, vytvoření funkčních nástrojů prevence vzniku krizových situací a jejich nácvik, time management, rozpoznávání a zvládání konfliktních situací a efektivní týmová spolupráce.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

3 270,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/300-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz