Týmová spolupráce a komunikace na pracovišti

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 24 hod. (3 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří chtějí zlepšit vztahy na svém pracovišti, zajistit si konstruktivní spolupráci s kolegy ale také najít své místo v pracovním kolektivu jak po stránce pracovního zařazení, tak především po stránce týmové sounáležitosti. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je zlepšit schopnost spolupráce a komunikačních dovedností mezi kolegy na pracovišti tak, aby snáze a rychleji dosahovali pracovních výsledků a práce v týmu se pro ně stala příjemnou a obohacující. Cíle bude dosaženo především formou praktických nácviků a konfrontací v týmech vytvořených pro smysluplný účel a zlepšením komunikačních a sociálních dovedností nezbytných pro efektivní týmovou spolupráci.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • budou snáze dosahovat týmových cílů,
  • získají pevnou pozici v pracovním týmu a usnadní vedoucím týmů delegování pracovních úkolů,
  • účastníci kurzu splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz je zaměřen na typy pracovních týmů a skupinovou dynamiku, formy řízení týmové spolupráce, komunikační dovednosti a řešení konfliktních situací v týmu. Nedílnou součástí kurzu je také plánování týmové spolupráce a time management.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe a vedení neziskových organizací. Jedná se o vedoucí pracovníky, metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

3 270,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/293-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz