Vzdělávání v oblasti standardů kvality sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 64 hod. (8 dní).

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách bez rozdílu a zejména pak těm, kteří se cítí ve velkém množství informací vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dezorientovaní, nebo si potřebují ujasnit některé dílčí části zákona a s ním souvisejícího zavádění standardů kvality sociálních služeb.

Cíl

Cílem kurzu je zlepšit orientaci účastníků v zákoně o sociálních službách a zprůhlednit aplikaci standardů kvality sociálních služeb tak, aby samotní sociální pracovníci vnímali jejich zavádění jako užitečný krok ke zvýšení kvality sociálních služeb. Kurz bude připravován vždy ve spolupráci se zákazníkem, takže v něm budou použity standardy organizace, ve které účastníci kurzu pracují

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • standardy kvality sociálních služeb se pro ně stanou pomocníkem, nikoliv překážkou při poskytování sociálních služeb,
  • budou připraveni k inspekci kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
  • účastníci kurzu splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz se dotýká následujících témat: zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, včetně novelizací, standardy kvality sociálních služeb a jejich zavádění, poslání, cíle a zásady sociálních služeb, které účastníci kurzu poskytují. Dále se kurz zaměřuje na druhy poskytovaných služeb obecně, cílové skupiny uživatelů a četnost využívání konkrétních služeb těmito skupinami, přímou aplikaci standardů kvality soc. služeb v praxi sociálního pracovníka, situace, kdy dochází ke střetu zájmů, odmítnutí uživatele sociální služby, dohodu o poskytnutí služby, individuální plánování, pravidla uchovávání osobních údajů, havarijní a nouzové situace a další oblasti standardů kvality soc. služeb.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe a vedení neziskových organizací. Jedná se o vedoucí pracovníky, metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

8 720,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/292-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz