Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 32 hod. (4 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují, nebo mají zájem o práci s osobami se zrakovým postižením. Kurz je také určen všem těm, kteří cítí bariéry v komunikaci s nevidomými a slabozrakými uživateli sociálních služeb.

Cíl

Hlavním cílem kurzu je připravit účastníky na bezproblémovou komunikaci a sociální kontakt s osobou se zrakovým postižením. Kurz je koncipován především jako zážitkový a instruktážní. Účastníci si všechny dovednosti vyzkouší v praxi a získají zpětnou vazbu, díky které se budou moci vyvarovat zažitých chyb a předsudků a naopak budou moci zefektivnit metody sociální práce s uživateli sociálních služeb, kteří mají zrakové postižení.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • získají jistotu v běžném sociálním kontaktu s osobami se zrakovým postižením,
  • získají důvěru v osobním kontaktu s nevidomými a slabozrakými lidmi,
  • účastníci kurzu splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz se zaměřuje na odbourání bariér v komunikaci s osobami se zrakovým postižením. Účastníci kurzu se seznámí s bariérami v komunikaci s osobami se zrak. postižením a specifiky přípravy na setkání s nevidomým uživatelem. Dále pak se specifickými komunikačními nástroji a průvodcovskými dovednostmi, které úzce souvisí s osobním kontaktem s osobou se zrakovým postižením.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích poskytujících služby osobám se zrakovým postižením. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

4 360,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/291-SP
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz