Rozhovor jako nástroj pomoci

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 48 hod. (6 dní).

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům - terapeutům, kteří chtějí nebo potřebují dále prohlubovat dovednost vedení rozhovoru jako nástroje pomoci druhým lidem. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Cílem kurzu je odbourat chyby ve vedení rozhovoru u účastníků kurzu a zlepšit jejich dovednosti v této oblasti tak, aby se rozhovor stal v podání absolventů kurzu efektivním a plně ovládaným nástrojem pomoci uživatelům sociálních služeb. Za tímto účelem je kurz postaven jako sled krátkých reflexních bloků zaměřených na zpětnou vazbu v kombinaci s krátkými teoretickými bloky a nácviky vedení rozhovoru.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • snadno a rychle dosáhnou stanovených cílů v komunikaci,
  • získají nové komunikační nástroje vhodné k vedení rozhovoru jako nástroje pomoci uživatelům sociálních služeb,
  • účastníci kurzu splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz je zaměřen na následující oblasti vedení rozhovoru: komunikační dovednosti v praxi, používání rozhovoru jako efektivního nástroje pomoci a objevování nových souvislostí, zjišťování potřeb uživatele, rozvíjení otevřeného tématu, udržení cíle rozhovoru, aktivní naslouchání a dotazování, projektivní metody a zvládání krizových situací v rozhovoru.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

6 540,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/295-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz