Psychická kondice a zvládání stresu

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 24 hod. (3 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen především sociálním pracovníkům, kteří se cítí být ohroženi stresem a syndromem vyhoření, nebo pracují v prostředí, které vyvíjí velký tlak na psychiku pracovníka. Sekundárně je kurz určen také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Cílem kurzu je zlepšit psychickou kondici účastníků a jejich schopnost předcházet stresovým situacím. Z tohoto důvodu se kurz skládá především z nácviku metod, které k výše jmenovanému cíli vedou. Jedná se zejména o schopnost vymezení osobních hranic, relaxaci, odmítání, osobní projekce, uklidňující techniky, meditativní metody apod.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • po absolvování kurzu budou řešit pracovní úkoly s větším klidem a energií,
  • získají novou motivaci a sílu k výkonu sociální práce,
  • splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz je zaměřen na posílení psychické kondice a nácvik zvládání negativních projevů stresu, ale také na schopnost stresovým situacím předcházet. Zaměřuje se na následující oblasti: definice dobré psychické kondice a naopak stresu, syndrom vyhoření, prevence vzniku stresu a psychické nestability, relaxační metody a další metody posilování psychické kondice, vymezování osobních hranic a v neposlední řadě trénink psychické kondice.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

3 270,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/297-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz