Personální management

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 50 hod. (6 dní včetně domácích úkolů). Kurz bude realizován v blocích po 1 – 2 dnech.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména ředitelům a vedoucím pracovníkům neziskových organizací, ale také sociálním pracovníkům, kteří vedou, nebo do budoucna předpokládají vedení pracovních skupin v rámci organizace, různých zážitkových akcí apod.

Cíl

Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu na efektivní vedení pracovních týmů v neziskové organizaci. Formou praktických nácviků a zpětné vazby bude dosaženo zlepšení v oblasti manažerských dovedností. Nácviky budou realizovány také formou přímé aplikace do praxe a hodnocením dosaženého efektu přímo v neziskové organizaci, kde účastníci kurzu pracují.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • získají nové nástroje pro tvorbu spolupracujícího a motivovaného týmu,
  • zajistí si respekt při prosazování strategických rozhodnutí,
  • splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz se orientuje na rozvíjení osobních předpokladů a dovedností nutných pro práci manažera neziskové organizace. Dotýká se témat jako jsou: management a manažerské dovednosti, základy personalistiky a HR (Human resources), sociální dovednosti manažera, plánování a řízení, delegování, hodnocení, individuální rozvoj zaměstnanců a zavádění a změny firemní kultury..

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti s úspěšným vedením neziskových organizacích. Jedná se o ředitele a vedoucí pracovních skupin, ale také o personální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

6 540,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/294-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz