Metody sociální práce s osobami se zrakovým postižením

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 40 hod. (5 dní).

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům, kteří pracují s cílovou skupinou uživatelů se zrakovým postižením, resp. těm, kteří se o problematiku práce s touto cílovou skupinou zajímají. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Cílem kurzu je připravit účastníky na specifika práce s uživateli se zrakovým postižením. Kurz je proto rozvržen do teoreticko-praktických bloků, kde nejčastějšími metodami výuky je instruktáž a přímý nácvik práce s uživatelem se zrakovým postižením tak, aby účastníci kurzu mohli okamžitě konfrontovat zaběhnutý způsob práce se specifickým přístupem v rámci jednotlivých metod práce s nevidomým či slabozrakým uživatelem sociálních služeb.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • získají schopnost efektivně a účelně pracovat s uživateli sociálních služeb se zrakovým postižením,
  • získají větší jistotu při poskytování sociálních služeb,
  • splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

Kurz je zaměřen na sociální služby často využívané osobami se zrakovým postižením (průvodcovské a předčitatelské služby, sociální poradenství, osobní asistenci, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitaci apod.), diagnostické nástroje a specifika sociální práce s touto cílovou skupinou.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti také v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

1 090,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)5 450,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/299-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz