Jednání s agresivním uživatelem sociálních služeb

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 24 hod. (3 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s agresivními uživateli sociálních služeb, popř. se jimi cítí ohroženi. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Cílem kurzu je připravit sociální pracovníky na jednání s agresivními uživateli, se kterými se setkají v rámci výkonu svého povolání a to včetně duševní očisty po přijetí efektivního opatření vůči takovému uživateli sociálních služeb.

Přínosy pro absolventy kurzu:

  • zbaví se strachu z jednání s agresivním uživatelem,
  • získají nadhled a kontrolu nad situacemi, ve kterých se s agresivními uživateli sociálních služeb setkávají,
  • splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

V rámci kurzu se účastníci seznámí s typologií agresivního chování, jeho prevencí a detekcí. Prakticky si procvičí postupy jednání s agresivním uživatelem a nástroje následné duševní očisty..

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

1 090,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/298-SP
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz