Budování vztahu s uživatelem sociálních služeb

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 24 hod. (3 dny).

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména sociálním pracovníkům, kteří mají v rámci celoživotního vzdělávání potřebu prohloubit si znalosti a zlepšit dovednosti týkající se utváření a budování efektivního, koncepčního vztahu s uživateli služeb. Sekundárně je kurz přístupný také pracovníkům v sociálních službách.

Cíl

Cílem kurzu je vytvoření vlastních kriterií účastníků pro pracovní vztah s uživatelem služby a vytvoření balíčku nástrojů pro jednotlivce, s pomocí kterých budou schopni utvářet funkční, koncepční a dlouhodobě efektivní vztah s uživatelem služby ve vztahu k cílům vzájemné spolupráce.
Přínosy pro absolventy kurzu:

  • vztahy s uživateli služeb se pro ně stanou přehlednější a snáze v nich budou dosahovat společných cílů,

  • ve své práci se vyhnou chtěné i nechtěné manipulaci jak z vlastní strany, tak ze strany uživatelů služeb,

  • splní povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Anotace

V rámci kurzu se účastníci seznámí s dynamikou pracovního vztahu s uživatelem služby, základními principy a nástroji pro vytváření užitečného vztahu, formami komunikace s uživatelem a pomůckami, které mohou napomoci k transparentnosti vztahu sociální pracovník – uživatel služby. V kurzu si účastníci prakticky vyzkouší komunikaci s uživatelem, zjišťování potřeb, vymezování hranic a odmítání pomoci, jak pracovat se zpětnou vazbou apod.

Lektoři

Lektoři kurzu mají dlouhodobé zkušenosti z odborné praxe v neziskových organizacích. Jedná se o metodické a sociální pracovníky, kteří mají min. 3leté zkušenosti v oblasi vzdělávání dospělých.

cena za účastníka

3 270,- Kč (počet účastníků na kurz: min. 6, max. 12)

Kurz je akreditován na MPSV ČR pod č. 2009/296-SP.
 
 
 


© Copyright 2009 Claritas
www.claritas.cz.cz